AGB

Taxi Fuchs Transfer & More Metin Tilki

Mitterweg 159 A-6020 Innsbruck
office@taxifuchs.com
+43 650 743 3659
Tenzij expliciet anders overeengekomen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

a) Aansprakelijkheidsregels:

Over het algemeen zijn wij in overeenstemming met de wettelijke regelgeving uitsluitend aansprakelijk voor schade welke direct is verbonden aan het bedrijf. Taxi Fuchs Transfer & More Metin Tilki is niet aansprakelijk voor gemiste vertrektijden. Het bedrijf verwerpt ook categorisch elke aanvullende kosten en kosten die hieruit voortvloeien. Voor gemiste vertrektijden wordt de volledige prijs in rekening gebracht of niet gerestitueerd. Er wordt evenzo geen aansprakelijkheid aanvaard voor vertragingen in verband met weersomstandigheden, files, wegwerkzaamheden, wegafsluitingen en incidenten niet veroorzaakt door schuld van derden. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor bagage, de inhoud ervan, dieren en artikelen van welke aard dan ook, elektronische apparaten en diverse goederen en handelswaar.

b) Boekingsvoorwaarden:

Transfers kunnen worden geboekt via internet, telefonisch of per fax. Reserveringen die niet het lokale gebied betreffen, zijn alleen geldig na schriftelijke bevestiging door “Taxi Fuchs Transfer & More Metin Tilki” als bevestigde boeking! In geval van onvoorziene omstandigheden, zoals files, weergerelateerde vertragingen of een ongeluk, enz., kan de betreffende trip worden onderbroken of geannuleerd. Taxi Fuchs Transfer & More Metin Tilki” zal proberen een vervangend voertuig te regelen. Wachttijden dienen in een dergelijke situatie te worden geaccepteerd. De overeengekomen prijs zal in rekening worden gebracht voor de rit!

c) Aanbiedingen, online prijsopvraag en prijslijst:

Onze aanbiedingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Onze schriftelijke boekingsbevestiging is exclusief van doorslag voor de acceptatie van het contract en het bereik van de service. Mondelinge of telefonische zekerheidsovereenkomsten zullen alleen van toepassing zijn indien deze expliciet door ons schriftelijk zijn bevestigd. Alle prijzen die door ons worden opgegeven zijn in Euro en, expliciet anders aangegeven, inclusief de wettelijke BTW. Prijslijsten zijn zonder garantie. We zijn niet verantwoordelijk voor drukfouten.

d) Annuleringen:

Voor annuleringen binnen 48 uur voor de start van de dienst brengen wij 100% van de overeengekomen prijs in rekening voor een eenvoudige transfer op de basisroute. De annulering voor de retourtransfer blijft kosteloos. Korte termijn annuleringen gedaan binnen 12 uur voor de start van de dienst zijn alleen mogelijk per telefoon op +43 650 743 36 59 .

e) Betalingsvoorwaarden:

Indien er geen andere schriftelijke overeenkomsten zijn opgemaakt, dient de moet de vergoeding voor de uitgevoerde dienst onmiddellijk daarna aan de chauffeur te worden betaald. Rekeninginhoudingen of andere inhoudingen zullen alleen worden geaccepteerd binnen het bereik van en op basis van de schriftelijke overeenkomsten.

f) Plaats van betaling:

Mitterweg 159 A-6020 Innsbruck

g) Bevoegde rechtbank:

De bevoegde rechtbank op de maatschappelijke zetel van de ondernemer zal de exclusieve lokale jurisdictie hebben om alle geschillen die uit dit contract voortvloeien te beslechten.

h) Rechtskeuze:

Het Oostenrijkse materiële recht is van toepassing. De toepasbaarheid van het VN-kooprecht is uitgesloten. De contracttaal is Duits.

i) Rechtsgeldigheid:
Indien individuele bepalingen van deze voorwaarden ongeldig zijn, dan zal dit de geldigheid van de resterende bepalingen en die van de gehele juridische transactie niet beïnvloeden. De ongeldige bepaling zal worden vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van de ongeldige bepaling in economische termen. Eventuele bijzondere wettelijke bepalingen kunnen worden gevonden in het Federaal juridisch informatiesysteem http://www.ris.bka.gv.at

Management:
Metin Tilki

Contact

+43 650 743 36 59

office@taxifuchs.com

Josef-Mayr-Nusser-Weg 2 A-6020 Innsbruck

© Copyright 2020 Taxifuchs. Webdesign by Deetail - Agentur für Digitales Marketing

© Copyright 2020 Taxifuchs. Webdesign by Deetail - Agentur für Digitales Marketing